SPOŁECZEŃSTWO
KULTURA
GOSPODARKA
POLITYKA
WIEDZA
SPORT
WYPOCZYNEK
PRAWO
URZĘDOWE
↵ Mazovia24.pl - CYKLE
↵ Mazovia24.pl - RUBRYKI
Mazovia24.pl - SONDAŻEWybierz Powiat..
↵ Mazovia24.pl - Kontakt
Redakcja
e-mail: redakcja@mazovia24.pl
tel.: 600 989 222
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
czynne w godzinach 10:00 - 17:00
Redaktor Naczelny
e-mail: naczelny@mazovia24.pl
Zarząd / Reklama
e-mail: zarzad@mazovia24.pl
tel.: 608 503 403
czynne w godzinach 10:00 - 17:00
Obsługa Prawna
e-mail: biuro@kancelariarudnik.pl
tel.: 22 786 50 16
Kancelaria Adwokacka Rudnik
* kontakty do poszczególnych redaktorów na stronach osobowych (Mazovia24.pl - REDAKTORZY)
Mazovia24.pl - REDAKTORZYMazovia24.pl - PARTNERZYNAPISZ DO NAS..
×
 
 OSTATNIE 
 WYDARZENIA 
 PUBLICYSTYKA 
 INFORMACJE 
 RUBRYKI 
 
szukaj dokładnie w takiej postaci
 
Miejsce | Ostatnie
Wyszukaj
 INFORMACJE  • powiat grójecki • gmina Grójec 
zdjęcia szer. Marta Franaszczyk
SZKOŁA ZA MURAMI - NOWY ROK SZKOLNY W STAWISZYNIE 02.09.2020
opr.: ppor. Marek Pikulski
W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu zainaugurowano rok szkolny 2020/2021. Kolejna grupa 24 skazanych 1 września rozpoczęła naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Podobnie jak w uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w przywięziennych placówkach edukacyjnych, rozpoczęli nowy rok szkolny. W sieci 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego działających przy 20 jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej naukę rozpoczęło 3427 uczniów. W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, gdzie funkcjonuje filia CKU Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, realizowany jest roczny kwalifikacyjny kurs zawodowy w jednej spośród 24 specjalności. Dzisiaj w Stawiszynie 24 skazanych recydywistów rozpoczęło naukę na kursie, umożliwiającym zdobycie nowego zawodu – stolarza.
Nauka w jednostkach penitencjarnych
Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych zapewniają możliwość kształcenia zarówno nieletnim, którzy objęci są nauczaniem obowiązkowym oraz tym, którzy z własnej inicjatywy ubiegają się o podjęcie nauki. Prawo do nauki w warunkach izolacji penitencjarnej, regulują m.in. przepisy art. 102 oraz art. 130 – 134 Kodeksu karnego wykonawczego. Służba Więzienna kształcenie skazanych organizuje na określonych prawem poziomach edukacyjnych, tj. podstawowym, średnim oraz prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. W Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, podobnie jak w innych tego typu placówkach, realizowane są takie same programy nauczania jak w szkołach „wolnościowych”. Warto podkreślić, że nauczanie, obok pracy, jest jednym z podstawowych elementów oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych przez Służbę Więzienną. Kursy zawodowe są zaś bardzo atrakcyjną formą kształcenia ustawicznego, ponieważ dają możliwość w dość krótkim czasie uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji w danym zawodzie. A nowy zawód to nowe możliwości podjęcia pracy i zdobywania środków do życia w akceptowany społecznie sposób.

Rozpoczęcie roku szkolnego
W sali wykładowej CKU działającego w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie o godzinie 9.00 rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego stolarza powitała ppłk Joanna Małocha – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu oraz wychowawcy działu penitencjarnego. Było to również pierwsze spotkanie skazanych z nauczycielami odpowiedzialnymi za stronę merytoryczną procesu kształcenia i praktyczną naukę zawodu. Była to także okazja do bliższego poznania się, omówienia zasad realizacji poszczególnych etapów kursu oraz przedstawienia planu lekcji na najbliższy okres. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 było jednak nieco inne niż dotychczasowe. Ten rok szkolny jest wyjątkowy, bo będzie realizowany w obliczu pandemii koronawirusa. Już od pierwszego dnia nauki, zajęcia prowadzone będą z zachowaniem procedur opracowanych na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych służb sanitarnych. Pomimo obostrzeń wynikających z konieczności zachowania reżimu sanitarnego, życzymy uczniom powodzenia w dążeniu do uzyskiwania najlepszych wyników nauce, a także satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić
Nauczanie skazanych, a w szczególności przygotowanie ich do podjęcia pracy zawodowej po odbyciu kary, jest jednym z podstawowych elementów oddziaływań penitencjarnych. Wysoki poziom kształcenia, dbałość o najwyższą jakość szkolenia praktycznego, są traktowane priorytetowo w realizowanych programach Służby Więziennej. Dlatego już od wielu lat zajęcia teoretyczne i praktyczne w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca ogromne doświadczenie zawodowe. Profesjonalne zaplecze przygotowane przez Służbę Więzienną – sale dydaktyczne, sprzęt multimedialny, warsztaty szkolne, pracownie stolarskie, sprzyjają zdobywaniu wysokich wyników końcowych i – co najważniejsze – profesjonalnych umiejętności stolarskich. Warsztaty w Stawiszynie przystosowane do prowadzenia kursu stolarza wyposażone zostały ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Miejmy nadzieję, że wszyscy skazani kształcący się w bieżącym roku szkolnym docenią w pełni wszystkie możliwości i chętnie – jeszcze w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności – podejmą zatrudnienie m.in. w fabryce mebli, działającej przy Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.
Witamy w naszej szkole. Rok szkolny 2020/2021 uważam za otwarty!
 WIEDZA   
KOMENTARZE
Brak aktualnych komentarzy.
*  Redakcja Mazovia24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora. Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.
GAds body - poz - 880x150 bot
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-09-22
USD 3,8359 +1,04%
EUR 4,5055 +0,57%
CHF 4,1902 +0,82%
GBP 4,9195 +0,89%
Wspierane przez Money.pl
GAds kolumna - poz. - 280x250
Polecane
przez
Redakcję
KIEDY EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ MOŻNA UNIEWAŻNIĆ I ODEBRAĆ ZABRANE NAM PIENIĄDZE
  Natalia Świtalska  
  Anuluj-Dlug.pl  
  05.03.2020  
 

KIEDY EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ MOŻNA...

To jest moment, którego wszyscy się obawiają. Spotkanie z komornikiem, który przychodzi i zabiera naszą własność. A oprócz zasądzonych kosztów, pobiera szereg innych [...]
Copyright © MPI Mazovia24.pl & Partnerzy
NIP: 525-119-31-40
REGON: 141422602
Santander Bank Polska 84 1910 1048 2255 0065 3365 0001