SPOŁECZEŃSTWO
KULTURA
GOSPODARKA
POLITYKA
WIEDZA
SPORT
WYPOCZYNEK
PRAWO
URZĘDOWE
↵ Mazovia24.pl - CYKLE
↵ Mazovia24.pl - RUBRYKI
Mazovia24.pl - SONDAŻEWybierz Powiat..
↵ Mazovia24.pl - Kontakt
Redakcja
e-mail: redakcja@mazovia24.pl
tel.: 600 989 222
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
czynne w godzinach 10:00 - 17:00
Redaktor Naczelny
e-mail: naczelny@mazovia24.pl
Zarząd / Reklama
e-mail: zarzad@mazovia24.pl
tel.: 608 503 403
czynne w godzinach 10:00 - 17:00
Obsługa Prawna
e-mail: biuro@kancelariarudnik.pl
tel.: 22 786 50 16
Kancelaria Adwokacka Rudnik
* kontakty do poszczególnych redaktorów na stronach osobowych (Mazovia24.pl - REDAKTORZY)
Mazovia24.pl - REDAKTORZYMazovia24.pl - PARTNERZYNAPISZ DO NAS..
×
 
 OSTATNIE 
 WYDARZENIA 
 PUBLICYSTYKA 
 INFORMACJE 
 RUBRYKI 
 
szukaj dokładnie w takiej postaci
 
Miejsce | Ostatnie
Wyszukaj
 INFORMACJE  • powiat grójecki • gmina Grójec 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH 14.10.2020
opr.: szer. Marta Franaszczyk
14 października jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, świętem nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Edukacja i resocjalizacja
Kształcenie stanowi jeden z nadrzędnych elementów procesu resocjalizacji. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby odbywające kary pozbawienia wolności zwiększa ich szanse na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego, pomaga w readaptacji społecznej, jak również zmniejsza efekt prizonizacji. Nauczanie jest jednym z głównych oddziaływań resocjalizacyjnych, poprzez które realizuje się cel wykonywania kary pozbawienia wolności, którym jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa.
Kształcenie skazanych
Przy zakładach karnych funkcjonuje 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego, które działają na terenie 20 jednostek penitencjarnych kształcąc skazanych w 24 specjalnościach. Filia Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, znajdująca się w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, jako jedyna w okręgu warszawskim kształci skazanych w zawodzie stolarza. Prowadzony kurs co roku cieszy się ogromną popularnością skazanych z całej Polski, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia tej placówki. Rok szkolny 2020/2021 na kwalifikacyjnym kursie zawodowym stolarza rozpoczęło 23 skazanych. Wszyscy chcą zdobyć liczący się na rynku pracy zawód. Zajęcia w CKU w Stawiszynie prowadzone są przez wykwalifikowaną, pełną pasji kadrę, która z zaangażowaniem przekazuje słuchaczom posiadaną przez siebie wiedzę oraz umiejętności. Mistrzowie stolarstwa realizujący zajęcia w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu przyszłych pokoleń stolarzy. Wykładowcy zgodnie twierdzą, iż stolarstwo jest ich zamiłowaniem, a praca z ludźmi daje im ogromną satysfakcję, która pociąga za sobą poczucie dumy, jak i dobrze wykonanej pracy. Uzyskiwanie przez słuchaczy pozytywnych wyników na egzaminach kończących kształcenie jest powodem do zadowolenia.

Kierunki kształcenia
Areszt Śledczy w Grójcu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Stawiszynie poza kształceniem skazanych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego, cyklicznie realizuje szkolenia w ramach programu POWER. Tego typu kursy umożliwiają skazanym w krótkim czasie uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych bądź ich uzupełnienie w danym zawodzie.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2014-2020 na terenie wszystkich jednostek penitencjarnych w Polsce powstał w ramach reform w obszarach zatrudnienia. Realizowane przez Służbę Więzienną projekty w ramach programu POWER mają przede wszystkim na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Nowy zawód znacząco zwiększa możliwość podjęcia pracy a tym samym zdobywania środków do życia w akceptowany społecznie sposób i powstrzymywania się od dalszego popełniania przestępstw skutkujących osadzeniem w zakładzie karnym. W bieżącym roku kalendarzowym Areszt Śledczy w Grójcu oraz Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie przeprowadziły już 4 kursy zawodowe, w których nowy zawód uzyskało kilkudziesięciu skazanych.

Nauczyciele
Kadra pedagogiczna, realizująca nauczanie we wszystkich dostępnych w zakładach karnych formach, stanowi nieodłączny i istotny element całego procesu kształcenia i resocjalizacji. Stale współpracują z wychowawcami penitencjarnymi. Ich zaangażowanie w pracę, doświadczenie i wysokie kompetencje sprawiają, iż nauczanie w zakładach karnych stoi na wysokim poziomie, a skazani korzystający z dostępnych form kształcenia nabywają umiejętności doceniane na rynku pracy.
Święto Edukacji Narodowej obchodzone jest także w jednostkach penitencjarnych całej Polski.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom dydaktycznym prowadzącym nauczanie we wszystkich jednostkach penitencjarnych składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę oraz życzymy samych sukcesów w dalszej drodze zawodowej.
 WIEDZA   
KOMENTARZE
Brak aktualnych komentarzy.
*  Redakcja Mazovia24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora. Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.
GAds body - poz - 880x150 bot
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-09-20
USD 3,9282 +1,03%
EUR 4,5999 +0,46%
CHF 4,2172 +0,58%
GBP 5,3712 +0,15%
Wspierane przez Money.pl
GAds kolumna - poz. - 280x250
Polecane
przez
Redakcję
KIEDY EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ MOŻNA UNIEWAŻNIĆ I ODEBRAĆ ZABRANE NAM PIENIĄDZE
  Natalia Świtalska  
  Anuluj-Dlug.pl  
  05.03.2020  
 

KIEDY EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ MOŻNA...

To jest moment, którego wszyscy się obawiają. Spotkanie z komornikiem, który przychodzi i zabiera naszą własność. A oprócz zasądzonych kosztów, pobiera szereg innych [...]
Copyright © Mazovia24.pl (MPI) & Partnerzy
NIP: 525-119-31-40
REGON: 141422602
Santander Bank Polska 84 1910 1048 2255 0065 3365 0001